Investeringspand-project te HASSELT (3500)

Prijs op aanvraag

Foto 1 van 3
Algemeen
Prijs
:
Op aanvraag
Garage
:
1
Adres
:
Sint-Jozefsstraat , 3500 HASSELT
Grondoppervlakte
:
620 m²
Voorgevel
:
18 m
Perceel breedte
:
18 m
Omschrijving

Project. Interessant te ontwikkelen kavels voor handel met woonst.  Meer informatie: enkel via het vastgoedkantoor.  Een plaatsbezoek kan na afspraak.
Een locatie waarvoor volgens het voorliggend RUP 218 TT-wijk (RUP-71022-214-00218-00001) en volgens de integrale toelichtings- en screeningsnota ARCADIS bureau urbanisme dd  29/11/2017 (ter inzage in het kantoor) een mix van functies mogelijk is: kantoren, handel en horeca, recreatieve en toeristische structuur, verblijfsrecreatie (bv hotel).  Het plangebied is gelegen in het BPA 7 quarto Tweetorenplein.  Uit deze nota, pagina 29/169:
"Het bouwblok langsheen de St.Jozefstraat ten westen van de TT-torens. Hier wordt het wonen voornamelijk gecombineerd met een handelsfunctie. Ter hoogte van het meest zuidelijke pand van dit bouwblok zijn 5 bouwlagen met een terrasdak toegelaten. Voor de overige panden van dit bouwblok zijn 3 à 4 bouwlagen met een hellend dak toegelaten."
De vroegere Standaard Boekhandel, voorwerp van deze verkoop vormt kadastraal een L-vorm waarbij de hoofdingang zijdens Maastrichterstraat 19 is gelegen.  Deze volledige kavel staat te koop, zie verder op de website www.mca-vastgoed.be. Het deel van deze kavel, dat uitkomt in Sint-Jozefsstraat is gelegen naast een bestaand hoogbouw-appartement.  Ter info: de nota ARCADIS pagina 149/169 vermeldt mbt bouwdiepte: er zijn uitzonderingen toegestaan waardoor de bouwdiepte van 12 meter  op de verdiepingen kan worden toegestaan indien percelen ingesloten zitten tussen 2 aanpalende percelen die reeds dieper dan 12 meter hebben gebouwd.  Uiteraard is dit onder voorbehoud van het verkrijgen van uw bouwvergunning.
In dezelfde nota wordt de omgeving Sint-Jozefsstraat als volgt toegelicht (pagina 44/169):
"De meest kleinschalige galerij is gelegen tussen de St.Jozefstraat en de Maastrichterstraat. Deze Galerij heet de ‘de Ware Vrienden’. Het grotere winkelcentrum is gelegen in een bouwgeheel waar ook de TT-torens deel van uitmaken."
Bij de aanbouw van het Stadhuis werd een bijhorende ondergrondse parking ingericht.  deze werd omwille van de waterloop die onder de St. Jozefsstraat loopt geen verbinding makebn met de bestaaanbde parkeergarage oder het shoppintscentrum TT.  Deze garage kreeg bijgevolg een eigen in- en uitrit op eigen terrein en werd vanuit de St. Jozefsstraat ontsloten.
(bron toelichtingsnota ARCADIS pagina 44+45/169).
De geschiedenis van deze buurt werd op pagina 56/169  als volgt omschreven:"
Recente wijk in de zone tussen de Maastrichterstraat, Guffenslaan, St.-Jozefstraat en Grote Capucienenstraat, met storende grootschalige architectuur en hoge bouw. Het plan werd goedgekeurd bij K.B. van 11 mei 1970 en uitgevoerd tussen september 1970 en het voorjaar 1975. Hierdoor verdween een der oudste wijken van de stad,

z.g. "De Beek", naar de Helbeek die er doorstroomde; deze wijk bevatte nog verschillende voorbeelden van vakwerkbouw alsook herenhuizen in Maasstijl en classicistische stijl w.o. de huizen "De Gulden Haen" of "Zeehaen", "De Beer", "De Kleyne Beer", "Het Wijnvat", "Den Boeck" en "De Waeg".
Het potentieel om dit verkoopdossier te ontwikkelen kadert bijgevolg volledig zoals in de nota uitgeschreven op pagina 58/169 met de focus op handel en aangenaam woonaanbod.
Op pagina 62/169 lezen we de richting waarnaar zal gewerkt worden.  De bestemmingen van het BPA zijn te strak (perceelsgebonden) afgebakend hetgeen de na te streven stadsvernieuwing hindert. In de twee torens is het aanbod wonen (10%) niet toereikend.
We stellen dus vast dat op deze 3 kavels, die wij hier te koop aanbieden wel degelijk een mooi woon-project (appartementen) kan worden gerealiseerd met gelijkvloers handelsfunctie. Dit kleinschalig project beantwoordt volledig aan de criteria van het programmatorisch ontwerpend onderzoek (pagina 67/169). Bijgevolg toetst u uw project af aan de criteria:
1. is de functie complementair aan de besraande functies ?
2. levert deze functie iets bij aan de hoge dynamiek en de mix van functie die de stad voor ogen heeft ?
3. verbetert de leefbaarheid van de wijk ?
Betreft parkeren: omwille van heet binnenstedelijk karakter van de wijk, kan volgens dezelfde nota (pagina 92/169) van de opgelegde parkeernorm worden afgeweken. In deze nota was bovendien reeds melding van de Parking Oude Statie, die de parkeernood van TT zou opvangen, recent nog in het Belang van Limburg.
Bij de foto's/downloads werden enkele dienstige toelichtingen gevoegd.  Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn onder voorbehoud.
Voor meer informatie mbt dit verkoopdossier, zijn wij dagelijks bereikbaar ook buiten kantooruren.  Een plaatsbezoek aan Standaard Boekhandel (Maastrichterstraat -Sint Jozefsstraat) kan mits afspraak.  Bel gerust naar 0485 34 56 71. De vermelde prijs is niet de vraagprijs.

Financiƫle Info
Energie certificaat


Stedenbouwkundige informatie
Voorkooprecht
:
Nee
Bouwvergunning verkregen
:
Niet van toepassing
Dagvaarding en herstelvordering
:
Niet van toepassing
Verkavelingsvergunning
:
Niet van toepassing
Bestemming
:
Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
G-score
:
Klasse D
P-score
:
Klasse D
Erfgoed
:
Nee
Comfort
Verwarming
:
Niet meegedeeld
Type dak
:
Niet meegedeeld
Aansluiting aardgas
:
Ja
Aansluiting waterleiding
:
Ja
Lift
:
Ja
Keuken
:
Niet meegedeeld
Lasten
Google kaart
De kaart vergroten
Uitzicht op straat